Projekty jsou různého určení – od studií pro prováděcí dokumentace. Zpracované projekty zahrnují celou škálu profesí – od stavebních částí přes profese PSV, inženýrské sítě, komunikace až po technologická vybavení staveb.